•  (662) 101 1755
  • support@fissionsoft.co.th
  • FlagEnglish.png FlagThai.png
Construct - The Ultimate Construction Template

Fissent ERP


 

Fissent ERP

     เป็นระบบERPที่เปิดกว้างในการใช้งาน สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้เข้ากับการทำงานเดิมขององค์กร หมดปัญหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาแล้วใช้งานไม่ได้ในบางกระบวนการ ต้องปรับการทำงานขององค์กรให้เข้ากับโปรแกรม หรือต้องมีการประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นเหตุให้บางรายต้องทิ้งโปรแกรมเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการทำงานไปฟรีๆ 

     Fissent ERP เป็นระบบโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่ท่านสามารถพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องโดยแท้จริง และมีระบบพื้นฐานพร้อมใช้อยู่แล้ว เช่น กระบวนการซื้อ กระบวนการขาย ระบบงานคลัง การัดส่งสินค้า และการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถรองรับระบบขายหน้าร้าน (Point Of Sale) และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อีกด้วย

     Fissent ERP เป็นระบบช่วยจัดการองค์กรที่ใช้งานง่าย เหมาะกับพนักงานทุกระดับ และมีความปลอดภัยด้วยระบบการจัดการสิทธิผู้ใช้งานที่มีความละเอียด สามารถแบ่งการใช้งานได้หลากหลายทั้งผู้ใช้และผู้อนุมัติในส่วงงานต่างๆ ทำให้มีการทำงานเป็นขั้นตอน รวดเร็วคล่องตัว ลดความผิดพลาด และสามารถนำรายงานแสดงผลไปบริหารจัดการได้ง่ายอีกด้วย

     ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้ บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด ที่มีผลงานและประสบการณ์ในการสร้างระบบให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทชั้นนำ

ทั่วประเทศ มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยทีมงานโปรแกรมเมอร์มื่อมืออาชีพ ที่จะคอยดูแลท่านเอง

ลดปัญหาใช้เวลามากในการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานเมื่อเกิดปัญหา

 


 

                   General Feature

                  - รองรับระบบขายหน้าร้าน Point Of Sale         - รองรับการใช้งานได้2ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

                  - รองรับการประกอบสินค้าจากสิ้นส่วน                 - รองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel

                  - รองรับการกำหนดไพรซ์ลิสต์ในแต่ละกลุ่มลูกค้า      - รองรับการคำนวนภาษี Vat In, Vat Out

                  - รองรับการแทนค่าหน่วยนับ (กำหนดสูตร)           - รองรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

                  - รองรับการสร้างบาร์โค้ดสินค้าได้                     - รองรับการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้

                  - รองรับกระบวนการเครม/ซ่อม/สินค้าตัวอย่าง        - รองรับการใช้งานเครื่อง Handheld รับ/เบิก/เช็คยอด

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานซื้อ

 

     ประกอบไปด้วย กระบวนการขอซื้อและกระบวนการสั่งซื้อ มีขั้นตอนในการดำเนินการโดยทำการร้องขอซื้อ ขออนุมัติการขอซื้อ ทางผ่ายจัดซื้อจะกำเนินการคัดเลือกผู้ขาย เพื่อออกใบสั่งซื้อ และยืนยันการจัดซื้อ ออกเอกสารต่างๆ ทำให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถดูประวัติเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบรายงาน

 

จุดเด่น

รองรับการสั่งซื้อจากหลายสาเหตุ

- ประมวลผลสินค้าถึงจึดสั่งซื้อ

- จากใบขอซื้อที่มีสินค้าไม่เพียงพอ

- การบันทึกใบขอซื้อจากส่วนงานในองค์กร

 

คุณสมบัตร

- บันทึกใบเสร็จ สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบเสร็จ

- บันทึกใบหัก ณ ที่จ่าย สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย

- บันทึกใบเพิ่มหนี้ สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบเพิ่มหนี้

-บันทึกใบลดหนี้ สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบลดหนี้

 

Step workflow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานขาย

 

    เป็นกระบวนการขาย กระบวนการสั่งขาย รองรับการขายสดและขายเชื่อ ขายสินค้าชุดรวมถึงขายชิ้นส่วนได้ ออกบิลเพื่อเรียกเก็บและเอกสารต่างๆ เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า สามารถกำหนดเงื่อนไขทางด้านราคา ด้านสินค้า การขนส่งสินค้า

 

จุดเด่น

- รองรับการขายสด ขายเชื่อ

- รองรับการขายหน้าร้าน Point Of Sale และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- รองรับการขายสินค้าจัดชุด

- รองรับการกำหนดส่วนลดในประเภทลูกค้าได้

 

คุณสมบัติ

- บันทึกใบเสนอราคา สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบเสนอราคา

- บันทึกใบเสร็จ สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบเสร็จ

- บันทึกใบแจ้งหนี้ สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบแจ้งหนี้

- บันทึกใบวางบิล สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์ใบวางบิล

     - บันทึกใบเพิ่มหนี้ สามารถค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์ใบเพิ่มหนี้

     - บันทึกใบลดหนี้ สามารถค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์ใบลดหนี้

 

 Step workflow

 

 

ระบบงานขายหน้าร้าน Poin Of Sale

     เป็นระบบงานขายสดที่เน้นความเร็ว มีความคล่องตัวสูง รองรับกับอุปกณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย มีการบันทึกการปิดกะ เปิดกะ ยอดเงินทอน สรุปรายงานการทำงาน ยอดต่างๆ


 

 

 

 Step workflow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระบบคลัง

 

     คืองานด้านการรับและการจ่าย การเบิก การหยิบ การเครม ซ่อม ตรวจนับ และการเก็บรักษา เพื่อให้เกิดการบวนการที่มีประสิทธิภาพ ลดการชำรุด สูญหาย ให้ระบบดำเนินการอย่างรัดกุมพร้องทั้งเอกสารในขั้นตอนต่างๆด้วย ทั้งยังมีรายงานแสดงผลเพื่อตรวจสอบการทำงาน ป้องกันข้อผิดพลาด ช่วยในการวิเคราะห์การจัดการคลัง อำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างดีเยียม

 

จุดเด่น

- รองรับการรับ/เบิก จากการซื้อขาย การหยิบจากคลัง การเครม การซ่อม และเบิกใช้ภายใน

- รองรับการขอ/การอนุมัติ ในขั้นตอนการทำงาน

- รองรับการใช้งานเครื่อง Handheld รับ/เบิก/เช็คยอด

 

คุณสมบัติ

- บันทึกข้อมูลาถานที่จัดเก็บ (Location) สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ข้อมูลสภานที่จัดเก็บได้

- บันทึกรับวัตถุดิบ สามารถพิมพ์, ค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ใบรับัตถุดิบได้

- การตรวจนับ สามารถพิมพ์, ค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ใบตรวขนับได้

- การเบิก/จ่าย รับเข้า สามารถพิมพ์, ค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข เอกสารได้

 

Step Workflow Counting

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการเงิน

 

     ระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมการเงิน ออกใบวางบิล เพิ่มหนี้ ลดหนี้ และเอกสารต่างๆ ทำให้ทราบถึงสถานะหนี้ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนในการบริหารเตรียมพร้อม และวางแผนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

 

จุดเด่น

- รองรับการออกเอกสารต่างๆ ทั้งการซื้อและการขายได้

- สามารถพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีเดิมขององค์กรได้

 

คุณสมบัติ

- เงินรับ, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับเงินมัดจำ, ใบเพิ่มหนี้ขาย, ใบลดหนี้ขาย

- ใบวางบิล, ใบเพิ่มหนี้ซื้อ, ใบลดหนี้ซื้อ, ใบหัก ณ ที่จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบขนส่ง

 

     รองรับระบบการจัดส่งสินค้า สามารถจัดประเภทการจัดส่ง บริษัทจัดส่งเอง ให้บริษัทขนส่ง ส่งไปรษณีย์ฯ กำหนดการเดินทาง เก็บข้อมูลยานพาหนะ มีขั้นตอนตรวนับสินค้าโดยสามารถออกเอกสารเช็คสินค้า ออกใบสั่งงานเพื่อนำส่งลูกค้าได้ตามกำหนด

 

จุดเด่น

- สามารถจัดการงานในฝ่ายจัดส่งสินค้าได้

- สามารถดูสภานะการส่งได้จากหน้าจอทันที

-สามารถควบคุมการตรวจับและการจัดส่งด้วยใบงานได้

 

คุณสมบัติ

บันทึกการกำหนดส่งสินค้า สามารถพิมพ์, ค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ใบสั่งงานและใบตรวจนับได้

 

Step Workflow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบัญชี

 

     สามารถบันทึกบัญชี ลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ รายการรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อออกงบต่าง ๆจากระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

จุดเด่น

- สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบซื้อ-ขายขององค์กรได้ทันที

- สามารถกำหนดการลงบัญชีล่วงหน้าในส่วยของการซื้อ-ขายได้

- สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ สมุดรายวันทั่วไป,สมุดรายวันเฉพาะได้

 

คุณสมบัติ

สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเฉพาะ ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคุมงบประมาณ

 

     สามารถช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณ ในการเสนอตั้งงบประมาณ อนุมัติงบประมาณ ขอใช้งบประมาณ และควบคุมดูแลการใช้งบประมาณได้ รองรับการออกรายงานงบประมาณประจำปีและการจัดการงบประมาณ รองรับการประมาณการรายรับ และรายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยเพื่อการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว

 

จุดเด่น

- สามารถตั้งงบโดยดึงข้อมูลการใช้จ่ายที่ผ่านมาจัดทำได้ทันที

- สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การตั้งงบประมาณได้

- สามารถดึงข้อมูลการใช้และยอดคงเหลือ ในส่วนของการอนุมัติการขอได้ทันที

 

คุณสมบัติ

สามารถค้นหา, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, พิมพ์เอกสารขอใช้งบประมาณได้

 

 

 

 

 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

Mobile : 08-6775-3491

TEL : 0-2101-1755

FAX : 0-2101-1760

E-Mail : fissent@fissionsoft.co.th

            : kosit_u@fissionsoft.co.th

Line ID : @fissent

 

download

Copyright © 2017 Fission Soft Co., Ltd.